Menu

Arbeidsrecht

Wij treden zowel op voor werkgevers als werknemers. In eerste instantie zullen wij altijd trachten problemen te voorkomen of oplossingen te vinden in een zo vroeg mogelijk stadium.

Soms echter is een juridische procedure niet te vermijden. In dat geval staan wij u bij in alle arbeidsrechtelijk gerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld ontslagzaken (via de kantonrechter of via het UWV) of loonvorderingen.

Daarnaast is het mogelijk dat wij voor u optreden bij afvloeiingsregelingen en bij het opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten en eventuele bijzondere onderdelen hiervan, zoals bijvoorbeeld concurrentie- en relatiebedingen.

 

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Onroerend goed recht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?