Menu

Strafrecht

Als u met het strafrecht in aanraking komt, wilt u voorkomen dat u in een strafprocedure betrokken wordt. Wij zullen dan ook trachten door bijtijds in overleg te treden met het Openbaar Ministerie strafvervolging te voorkomen en te zoeken naar een andere oplossing dan een terechtzitting, zoals een sepot, transactie of schikking. Als de strafprocedure er toch mocht komen, verzorgen wij voor u uw strafzaak, zowel in de fase van de eerste aanleg (Rechtbank), hoger beroep (Gerechtshof) en in cassatie (Hoge Raad).

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Onroerend goed recht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?