Menu

Alimentatie is het nakomen van de verplichting om na (echt)scheiding voor de kinderen en eventueel voor elkaar te zorgen door het mee betalen aan de kosten van levensonderhoud. Meestal gebeurt dat door een geldbedrag te betalen, maar dit kan ook door bijvoorbeeld de hypotheeklasten of energierekening van de ander te betalen, ook wel betaling in natura genoemd.

Er gelden twee vormen van alimentatie, te weten kinderalimentatie en partneralimentatie. Het uitgangspunt bij kinderalimentatie is dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat. De kinderalimentatie gaat dan ook voor op partneralimentatie. Partneralimentatie komt voor als de inkomens van beide partners behoorlijk verschillen.

Onze mediator, Ingrid Luimes, kan een kinder- en partneralimentatie berekening maken die als leidraad dient in de mediation. Partijen kunnen vervolgens partijen afspraken maken over de hoogte van de kinder- en partneralimentatie. Voor kinderalimentatie geldt dat deze niet te laag mag zijn. Voor wat betreft partneralimentatie zijn partijen vrijer in hun keuze om van de wettelijke regels af te wijken.

 

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Onroerend goed recht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?