Menu

Een arbeidsconflict is meestal een conflictsituatie tussen een werkgever en een werknemer. Maar er kan ook sprake zijn van een conflict tussen werknemers onderling of in bijvoorbeeld een maatschap. Wanneer een arbeidsconflict niet (goed) wordt opgelost, raken mensen gefrustreerd, presteren daardoor minder, slapen misschien slechter, waardoor het van kwaad tot erger wordt.

Het komt geregeld voor dat de werknemer door het arbeidsconflict en/of de manier waarop met een arbeidsconflict omgegaan wordt, ziek wordt. Conflicten op het werk zijn een belangrijke oorzaak van verzuim, overspannenheid, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Onze mediator, Ingrid Luimes, is gespecialiseerd in arbeidsconflicten. Zij houdt altijd voorgesprekken met de partijen, zodat zij in de mediation sneller en doortastender kan doorpakken. Wanneer in de mediation blijkt dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk is, begeleidt de mediator partijen in een zogenaamde “exit-mediation”. Het maken van goede afspraken in de vorm van mediation heeft veel voordelen. De kostbare gang naar de rechter wordt vermeden, maar ook onzekerheid en veel stress. Daarnaast kunnen partijen afspraken maken hoe naar buiten toe te communiceren. De werkgever heeft er immers belang bij dat de naam van zijn bedrijf niet wordt geschaad en de werknemer heeft er belang bij dat hij goede kans maakt op een nieuwe baan.

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Onroerend goed recht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?