Menu

Het ouderschapsplan is een overeenkomst tussen de ouders van minderjarige kinderen over de verzorging en opvoeding van hun kinderen na de (echt)scheiding. Om te kunnen scheiden zijn de ouders verplicht om een ouderschapsplan overeen te komen, tenzij er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.

Ook ouders van minderjarige kinderen die niet zijn gehuwd zijn verplicht om, wanneer zij gaan scheiden, een ouderschapsplan op te stellen.

In het ouderschapsplan dient het volgende geregeld te worden:

  • het gezag over de kinderen;
  • waar de kinderen gaan wonen en hoe de zorg is verdeeld (omgangsregeling, co-ouderschap);
  • wie de¬†kinderalimentatie betaalt en hoeveel dat is;
  • hoe de ouders elkaar informatie verstrekken;
  • hoe de ouders de belangrijke beslissingen over de kinderen nemen;
  • alle overige zaken die verband houden met de kinderen, bijvoorbeeld: hoe de verjaardagen, de vakanties zijn geregeld en wie de contacten met school heeft, etc.

Bij het opstellen van het ouderschapsplan dienen de kinderen betrokken te worden, zodra zij daarvoor de leeftijd hebben en op een manier die passend is bij hun leeftijd.

Onze mediator, Ingrid Luimes, begeleidt de ouders bij het opstellen van het ouderschapsplan. Wanneer de ouders zelf een ouderschapsplan hebben opgesteld, controleert zij of deze volledig is en niet in strijd is met de wettelijke regels.

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Onroerend goed recht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?