Menu

Welkom bij Heerenstaete Advocaten & Mediation

Ons kantoor Heerenstaete Advocaten & Mediation, gevestigd te Rhenen, is een kantoor met twee advocaten en een MfN-registermediator (tevens advocaat). Wij bieden gespecialiseerde rechtshulp en mediation aan zowel zakelijke als particuliere cliënten. Ons kantoor is centraal gevestigd in de regio Gelderse Vallei, de Betuwe en de Utrechtse Heuvelrug. Uiteraard zijn ook cliënten buiten deze regio van harte welkom.

Kwaliteit

Wij staan voor kwaliteit tegen een aanvaardbare prijs. Wanneer spoed is vereist, zorgen wij voor een snelle afwikkeling. Voordat wij overgaan tot het nemen van juridische stappen, bekijken wij eerst of het mogelijk is het geschil buiten de rechter om te regelen. Dit kan door middel van mediation, maar ook door in overleg te treden met de wederpartij en zijn/haar advocaat. Wij voeren slechts gerechtelijke procedures wanneer dat niet anders kan. Daarbij trachten wij voorafgaand aan de procedure de cliënt een reële inschatting te geven van de (proces)kansen en kosten.

Heerenstaete Advocaten & Mediation is een kostenmaatschap waarbij een ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat met wie een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn.

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Onroerend goed recht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?