Menu

mr. Tim Timmermans

Specialist in onroerend goedrecht, zowel op het civielrechtelijk vlak alsmede het onroerend goed gerelateerde bestuursrecht (ruimtelijke ordening, woningwet en milieu). In 1992 als meester in de rechten afgestudeerd. Tot 1998 als bedrijfsjurist werkzaam geweest bij een projectontwikkelaar/aannemer. Vanaf 1998 als advocaat werkzaam in de onroerend goed rechtspraktijk. In 2001 met succes de post academische Grotius opleiding onroerend goed gevolgd. Lid van de Vereniging van de Vastgoedjuristen, Vereniging voor Bouwrecht, Utrechtse Bouwsociëteit.

Eigen ervaring

Door mijn ervaring als bedrijfsjurist bij een projectontwikkelaar/aannemer kan ik mij goed inleven in datgene wat bij mijn cliënten leeft en wat ze willen. Ik begrijp daardoor goed dat het van belang is dat – binnen de grenzen van de juridische mogelijkheden – je cliënten zo goed mogelijk moet bedienen. Niet alleen door hen juridisch goed van dienst te zijn maar ook proberen pragmatisch te werken en waar nodig helder te verwoorden en uitleg te geven over het recht en de procedures.

Over de horizon heen

Ik begeef mij op het raakvlak van het civiel- en het bestuursrecht. Deze twee rechtsgebieden brengen nogal eens een spanningsveld met zich mee. Het is dan goed om over de horizon te kunnen kijken. Hoewel het procederen in veel gevallen onvermijdelijk is, streef ik er naar om de zaken zoveel mogelijk op een andere wijze op te lossen. Ik schroom echter niet de juridische instrumenten die mij als advocaat ter beschikking staan waar nodig in te zetten.

Hoewel het heel lastig is om van te voren aan te geven hoeveel tijd ik kwijt ben aan een zaak probeer ik dit naar mijn cliënten zoveel mogelijk vooraf aan te geven. Korte lijnen en transparantie is het devies.

Ik bel u graag, geheel vrijblijvend:

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Onroerend goed recht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?