Menu

mr. Wouter van de Velde

Mijn naam is Wouter van de Velde. Ik ben in 1999 als meester in de rechten afgestudeerd in zowel de economisch publiekrechtelijke als de strafrechtelijke studierichting. Voor, tijdens en na mijn rechtenstudie heb ik meerdere jaren werkervaring opgedaan in het bedrijfsleven en ben ik werkzaam geweest in het bankwezen. In 2001 ben ik beëdigd tot advocaat en procureur. Ik ben lid van de specialisatievereniging van incasso- en procesadvocaten (VIA) en in 2007/2008 heb ik de post academische opleiding Onderneming & Aansprakelijkheid aan de Grotiusacademie gevolgd en met succes afgerond.

Praktijk

Mijn praktijk betreft een algemene praktijk, hetgeen betekent dat ik mij bezig houd met het adviseren en procederen op meerdere rechtsgebieden voor ondernemers en particulieren. Binnen mijn civiele advies- en procespraktijk leg ik mij met name toe op het ondernemingsrecht voor het MKB, contracten- en overeenkomstenrecht, algemeen verbintenissenrecht, incasso en beslag- en executierecht, personen- en familierecht (waaronder echtscheidingen) en huurrecht. Naast de civiele advies- en procespraktijk voer ik een strafpraktijk, waarin ik evenals binnen de civiele advies- en procespraktijk inmiddels ook ruime ervaring heb opgedaan.

Filosofie

Ik richt mij op het leveren van juridisch werk op een hoog professioneel niveau. Daaronder valt het zoeken naar creatieve oplossingen, het voeren van doelmatige onderhandelingen en het verzorgen van juridische procedures, adviezen en overeenkomsten. De juiste juridische kennis in combinatie met gerichte aandacht voor de achtergrond van de cliënt, zijn of haar tegenspeler(s) en analyse van het feitencomplex waarborgen naar mijn mening het beste resultaat. Ik streef er telkens weer bij iedere cliënt naar met behulp van mijn interesse, gedrevenheid, juridische kennis en ervaring om samen met iedere afzonderlijke cliënt de bij die cliënt best passende strategie uit te stippelen. Bij het creëren en onderhouden van een sterke relatie met mijn cliënten nemen service en een goed contact een belangrijke plaats in. Laagdrempeligheid staat daarbij voorop.

Ik bel u graag, geheel vrijblijvend:

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Onroerend goed recht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?