Menu

ALGEMEEN CIVIELRECHT

Als MKB-er of ZZP-er geeft u 100% en doet u uw werk gewoon goed. Toch kan er een probleem ontstaan met een klant, met een leverancier of met een producent. Om te voorkomen dat dit probleem u (veel) geld of tijd kost, kunt u trachten dit onderling zo snel mogelijk te regelen. Als het niet anders kan, kunt u het probleem aan een rechter voorleggen. Bas van Riel helpt u hierbij. Hij verliest hierbij niet het persoonlijke aspect uit het oog, ook al gaat het om een zakelijk geschil. Uw goede naam is immers minstens zo belangrijk en u wilt met de ander in de toekomst wellicht vaker zaken doen.

Bent u gedaagde?

Krijgt u een dagvaarding van een deurwaarder? Dan bent u de gedaagde. Dat betekent dat u wordt opgeroepen om naar de rechtbank te komen. U kunt dan het beste meteen contact met ons opnemen. Dat kan geheel vrijblijvend. Bas van Riel bestudeert uw dagvaarding en adviseert u hierover. Ook begeleidt hij u in het hele proces bij de rechtbank. Natuurlijk staat uw belang voorop, maar hij is niet blind voor de argumenten van de wederpartij. Deze betrekt hij uiteraard in zijn advies, waarmee hij u het beste kan dienen.

Bent u eiser?

Wilt u zelf iemand een dagvaarding sturen? Dan bent u de eiser of de verzoeker. U kunt Bas van Riel de dagvaarding laten sturen en de procedure laten voeren. Maar voordat u een dagvaarding stuurt, proberen Bas van Riel en u het geschil in goed overleg met de andere partij op te lossen. Na de procedure staat u niet alleen. Bas van Riel is ook behulpzaam bij het innen van  een bedrag of bij een beslaglegging.

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Algemeen Civielrecht

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?