Menu

Arbeidsrecht

Problemen op het werk zijn ingrijpend, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Het is van belang om de problemen zo vroeg mogelijk in de kiem te smoren door het gesprek aan te gaan. Blijven er spanningen, dan is mediation wellicht de oplossing, zeker sinds de invoering van de WWZ is het er niet makkelijker op geworden om een succesvol ontbindingsverzoek in te dienen bij de rechter. Vraag onze mediator en advocaat, Ingrid Luimes, naar de mogelijkheden.

Is het gesprek uiteindelijk niet meer mogelijk, dan zal een werkgever maatregelen moeten nemen. Dit kan in de loonsfeer liggen, maar ook kan het zo zijn dat je als werkgever de arbeidsrelatie wilt beëindigen. In een enkel geval is zelfs ontslag op staande voet niet te voorkomen. Om maatregelen te kunnen nemen, moet je goed op de hoogte zijn van wat wel en niet wettelijk mogelijk is. Dit vraagt om deskundig advies.

Als werknemer ben je voor een groot deel afhankelijk van je werkgever. Hoe goed je ook je best doet, het kan verkeerd lopen, jouw positie kan boventallig raken of je word ziek. Het is verstandig om vroegtijdig hulp van een advocaat in te schakelen, zodat je je rechten voor de toekomst zoveel mogelijk behoudt.

Ingrid Luimes adviseert zowel werkgevers als werknemers wanneer het gaat om loonvorderingen en ontslagzaken.

 

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Algemeen Civielrecht

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?