Menu

Een advocaat inschakelen?

Als uw facturen niet worden betaald, denkt u misschien niet direct aan het inschakelen van een advocaat. En toch heeft een advocaat meerwaarde boven een incassobureau of deurwaarderskantoor. Een advocaat beschikt namelijk bij uitstek over álle juridische instrumenten om uw debiteur tot betaling te dwingen. Denk hierbij aan: het procederen bij de rechtbank (al dan niet in kort geding), het laten leggen van beslag of het doen van een faillissementsaanvraag. Juist hierdoor maakt een advocaat bij uw debiteur meer indruk en kan hij (sneller dan andere dienstverleners) doorpakken als er na de buitengerechtelijke incassopogingen toch nog gerechtelijke stappen nodig zijn.

Werkwijze Heerenstaete

Uiteraard probeert Bas van Riel eerst om uw vordering buiten de rechter om te incasseren. Daartoe stuurt hij uw debiteur maximaal twee sommatiebrieven. Daarin wordt naast de hoofdsom betaling gevorderd van rente en buitengerechtelijke incassokosten. Uiteraard belt Bas van Riel uw debiteur en voert hij, in overleg met u, schikkingsonderhandelingen. Mocht dit alles niet tot betaling leiden, zal hij met u overleggen over een mogelijk gerechtelijk vervolgtraject en over de vraag wat dit kost.

Kosten buitengerechtelijke incasso

Denkt u dat een advocaat voor het incassowerk (te) duur is? Niets is minder waar. Bas van Riel zet zich namelijk in om uw facturen kosteloos te incasseren. Dit komt omdat de buitengerechtelijke incassokosten worden verhaald op uw debiteur. De hoogte van deze kosten wordt bepaald aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), die o.a. te vinden is op www.rechtspraak.nl.

Kosten gerechtelijke incasso

Mocht uw vordering niet worden betaald, dan kunt u gaan procederen bij de rechter. Aangezien Bas van Riel van het begin af aan bij de incasso betrokken is geweest, is de inleiding goed. Er hoeft niet “achteraf gerepareerd” te worden. Bovendien ontvangt u een korting van 20% op zijn reguliere uurtarief. Het griffierecht en de deurwaarderskosten worden in de procedure tegen uw debiteur mee gevorderd. Per saldo vallen de kosten voor een incassoprocedure dus erg mee en u hoeft zich geen zorgen te maken over de vraag of de procedure op de juiste wijze wordt gevoerd.

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Algemeen Civielrecht

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?