Menu

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht omvat veel onderwerpen. Enkele daarvan zijn het opstellen of wijzigen van algemene voorwaarden en het opstellen van overeenkomsten. Met algemene voorwaarden kunt u de spelregels bepalen over het contact met een derde. Dat kan een klant zijn, maar ook een producent of leverancier.

Bas van Riel zorgt ervoor dat uw algemene voorwaarden en uw overeenkomsten waterdicht zijn en juridisch gesloten. Hij luistert naar uw wensen en bekijkt de juridische mogelijkheden. Het opstellen van dergelijke stukken is niet het meest opwindende onderdeel van uw onderneming, maar het is wel een onmisbaar onderdeel. Bovendien is het zeer nuttig zodra u het nodig heeft. Per slot van rekening kunt u hiermee de lijnen uitzetten van wat voor uw bedrijf wel en niet de bedoeling is. Bas van Riel helpt u hier graag bij.

Doeltreffend handelen bij een geschil

Bas van Riel helpt niet alleen aan de voorkant, bij het opstellen van de algemene voorwaarden en het sluiten van de overeenkomst, maar ook aan de achterkant. Als een overeenkomst niet nagekomen wordt, zet hij alles in het werk om de andere partij de afspraken na te laten komen. Door aan Bas van Riel het volledige pakket uit handen te geven, kunt u zich met een gerust hart concentreren op uw bedrijf en het werk. Hij handelt zorgvuldig en doeltreffend, met voor u het beste resultaat. Hij heeft ruime ervaring in ondernemingsgeschillen en beschikt over de actuele en volledige kennis. Het contact met hem is persoonlijk en betrokken, maar zijn werkwijze is zakelijk en efficiënt. Het gaat tenslotte om uw onderneming.

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Algemeen Civielrecht

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?