Menu

Strafrecht

Als politie en justitie u verdenken van een strafbaar feit, dan heeft u een advocaat nodig die volledig voor uw belang gaat. Een advocaat die hard de confrontatie aangaat om u te verdedigen, maar ook overlegt voor het beste resultaat. Bas van Riel heeft meer dan 15 jaar ervaring in strafzaken en weet precies hoe dit beste resultaat bereikt wordt. Deze ervaring varieert van moord en doodslag tot verkrachting en ontucht, van mishandeling en openlijke geweldpleging tot woninginbraak en winkeldiefstal. Hij is op de hoogte van de laatste rechtspraak en de actuele wet- en regelgeving.

Minder zware misdrijven bij strafrecht

Strafrecht is natuurlijk niet enkel beperkt tot de zware misdrijven. Het kan ook verkeersovertredingen betreffen, zoals fors te hard rijden, rijden in een onverzekerd voertuig of rijden onder invloed. Dit kan betekenen dat mensen die nog nooit met politie en justitie in aanraking geweest zijn, ineens het risico lopen een strafblad te krijgen. En dat kan weer gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag, die steeds vaker vereist wordt voor functies en banen bij de overheid of in het bedrijfsleven. Bas van Riel weet op welke wijze deze schade te beperken of ongedaan te maken.

Verdedigen van uw belangen door Heerenstaete

Door de ruime ervaring in heel Nederland met dergelijke strafzaken weet Bas van Riel als geen ander het strafdossier te lezen. Hij haalt hier de zwakke plekken uit te halen en benut deze ten volle in uw voordeel. De combinatie van gedegen inhoud en de juiste toon, gebaseerd op theoretische kennis en praktijkervaring, maakt hem de aangewezen procespartij om uw belangen te verdedigen.

Uiteraard bereidt Bas van Riel u voorafgaand aan een zitting volledig voor. Hij neemt ruimschoots de tijd om al uw vragen te beantwoorden. Hierdoor weet u precies wat u kunt verwachten. Dat geeft rust.

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Algemeen Civielrecht

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?