Menu

Mediation

Als kantoor vinden wij het belangrijk dat wij onze cliënten zo goed en zo breed mogelijk van dienst kunnen zijn in conflictsituaties. Daarom bieden wij mediation als volwaardig alternatief aan.  In mediation wordt naar de oorzaken van het gerezen conflict gezocht. Van hieruit gaan partijen met elkaar in gesprek om een oplossing te vinden voor het conflict. In tegenstelling tot procedures staat niet de juridische context en het verleden centraal, maar de belangen van partijen en de toekomst.  Partijen die samen tot een oplossing komen, hebben een meer tevreden gevoel en zullen de overeenkomst beter naleven. Dit is goed voor de onderlinge relatie van partijen, het welzijn van de eventueel betrokken kinderen en de reputatie voor het bedrijf. Mediation is tenslotte meestal goedkoper dan een procedure en het conflict is sneller opgelost.

Ingrid Luimes is MfN-registermediator en gespecialiseerd in familiemediations (echtscheidingen/omgangsregeling etc.) en arbeidsmediations. Voor beide soorten mediations is zowel het hebben van juridische kennis als psychologische kennis belangrijk.

Echtscheiding

Meer dan de helft van alle echtscheidingen in Nederland wordt in mediation geregeld. Dat is een goede ontwikkeling, vooral als er ook kinderen betrokken zijn bij de scheiding. Een echtscheiding is de beslissing van de ouders, de kinderen hebben hier niet voor gekozen. Om te voorkomen dat zij hier emotioneel last van krijgen, is het belangrijk dat de ouders met elkaar in gesprek blijven. Het ruziemaken moet stoppen of in ieder geval niet in het bijzijn van de kinderen plaatsvinden. Daarom hoort een echtscheiding niet in de rechtszaal thuis, maar bij een gespecialiseerde mediator. Want scheiden is zowel een emotioneel als een juridisch proces.

Arbeidsconflict

Een steeds groter deel van de arbeidsconflicten wordt opgelost in mediation. Een arbeidsconflict is naast een echtscheiding ook een ingrijpende gebeurtenis. Het lukt vaak niet om dit soort conflicten puur rationeel te benaderen. Niet voor niets is een deel van ziekte op het werk terug te herleiden tot een arbeidsconflict. Als dit niet snel wordt opgelost, worden de problemen alleen maar groter. Re-integratie gaat daardoor moeizaam of lukt niet en het kost de werkgever veel geld aan loondoorbetaling of vervanging. het beste is om een arbeidsconflict in de kiem te smoren. En als partijen niet meer met elkaar willen of kunnen doorgaan, dan is de beste manier de arbeidsovereenkomst aan de mediationtafel te beëindigen. Een afsluitende handdruk in plaats van een vonnis is goed voor de naam van het bedrijf en de toekomst van de werknemer.

 

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Algemeen Civielrecht

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?