Menu

Mediation

Als kantoor vinden wij het belangrijk dat wij onze cliënten zo goed en zo breed mogelijk van dienst kunnen zijn in conflictsituaties. Daarom bieden wij mediation als volwaardig alternatief aan. In mediation wordt naar de oorzaken van het gerezen conflict gezocht en naar een oplossing op basis van de belangen van partijen. Dit kan bijvoorbeeld zijn een gezamenlijke echtscheiding, re-integratie op het werk of op een goede en prettige manier beëindigen van de arbeidsrelatie. Doordat partijen samen tot een oplossing komen, heeft deze oplossing meer draagkracht en kans op succes, dan wanneer dit door een derde (bijv. de rechter) wordt opgelegd. Dit is goed voor de onderlinge relatie van partijen, het welzijn van de eventueel betrokken kinderen en de reputatie voor het bedrijf. Mediation is tenslotte meestal goedkoper dan een procedure en het conflict is sneller opgelost.

 

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Algemeen Civielrecht

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?