Menu

ALIMENTATIE

Alimentatie is het nakomen van de verplichting om na (echt)scheiding voor de kinderen en eventueel voor elkaar te zorgen door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud. Meestal betaalt de alimentatieplichtige geld, maar dit kan ook in natura, bijvoorbeeld het betalen van de hypotheeklasten of energierekening.

Er gelden twee vormen van alimentatie, te weten kinderalimentatie en partneralimentatie. Het uitgangspunt bij kinderalimentatie is dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat moet gaan na de echtscheiding. De kinderalimentatie gaat dan ook vóór op partneralimentatie. Als er dan nog ruimte is voor partneralimentatie, dan kan dit worden afgesproken als er sprake is van behoefte bij een van de ex-partners.

Een alimentatieberekening maken lijkt wellicht eenvoudig, maar dit is het niet. De Werkgroep Alimentatienormen stelt elk jaar een rapport vast, waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd. Ondanks dit lijvige rapport, wordt er nog geprocedeerd over dit onderwerp en bestaat er veel jurisprudentie. Het is dan ook van belang dat u goed geïnformeerd bent, voordat u afspraken met elkaar maakt.

Het verdient voorkeur om ook de alimentatie in mediation te bespreken. Ten eerste is een procedure relatief duur en het is altijd onzeker welk bedrag de rechter vaststelt. In mediation weet u waar u aan toe bent, op korte termijn.

Onze mediator, Ingrid Luimes, stelt de berekeningen op die als bespreekstukken dienen in de mediation. Er zijn mogelijkheden om van de regels af te wijken, zodat afspraken gemaakt kunnen worden die beter op uw situatie van toepassing zijn. Om een voorbeeld te geven: uw ex-partner wil graag een studie volgen om daarna in zijn/haar eigen onderhoud te kunnen voorzien. Dan hoeft u niet af te spreken dat de alimentatieverplichting maximaal 12 jaar duurt, maar u kunt ook afspreken dat de verplichting geldt totdat de studie is afgerond. Zo zijn er meer voorbeelden, neem hierover gerust contact op met Ingrid Luimes.

 

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Algemeen Civielrecht

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?