Menu

ARBEIDSCONFLICT

Een arbeidsconflict is vaak een conflictsituatie tussen een werkgever en een werknemer. Maar er kan ook sprake zijn van een conflict tussen werknemers onderling of compagnons onderling. Wanneer een arbeidsconflict niet (goed) wordt opgelost, raken mensen gefrustreerd, presteren minder en slapen slechter. Een arbeidsconflict is dan ook heel ingrijpend.

Het komt geregeld voor dat de werknemer door het arbeidsconflict of de manier waarop met een arbeidsconflict omgegaan wordt, ziek wordt. Conflicten op het werk zijn een belangrijke oorzaak van verzuim, overspannenheid, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Onze mediator, Ingrid Luimes, is gespecialiseerd in arbeidsconflicten. Zij heeft zowel oog voor de emotionele, als de zakelijke kant. Beide aspecten vragen aandacht.

Ingrid Luimes houdt altijd voorgesprekken met de partijen, zodat zij in de mediation die volgt sneller en doortastender kan doorpakken. Wanneer in de mediation blijkt dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk is, begeleidt de mediator partijen in een zogenaamde “exit-mediation”.

Het maken van goede afspraken in de vorm van mediation heeft veel voordelen. De kostbare gang naar de rechter wordt vermeden, alsook de onzekerheid en stress die met een procedure gepaard gaat. Samenwerkingsrelaties worden hersteld, waardoor partijen weer met plezier naar hun werk kunnen gaan. Als het gaat om een “exit-mediation” kunnen partijen afspraken maken over hoe naar derden toe te communiceren. Beide partijen hebben er belang bij dat hun goede naam niet wordt geschaad. De werkgever om zaken te kunnen doen, de werknemer om kans te maken op een nieuwe baan.

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Algemeen Civielrecht

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?