Echtscheiding

Einde relatie

Een scheiding is vaak een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Een periode van verdriet, onzekerheid en zorgen over bijvoorbeeld de kinderen, waar je gaat wonen, hoe het financieel gaat. De persoon die je lief hebt gehad, verlaat jou of jij kunt niet anders dan je geliefde te verlaten. Het maakt vaak niet uit wie besluit te gaan scheiden, voor beide partners betekent het vaak veel verdriet. Aan de beslissing is meestal al een lange, zware periode voorafgegaan. Vaak voelt een echtscheiding als falen en je wilt je kinderen geen pijn doen. In mediation geef ik jullie eerst de ruimte voor die emoties en jullie verhaal, voordat ik doorga met de zakelijke kant. Dit is nodig omdat het anders heel lastig is om afspraken te maken. Dat zie je terug in “vechtscheidingen”, waar de emoties geen of onvoldoende plek hebben gekregen, waardoor de rechter de knoop moet doorhakken.

Er zijn veel zaken die geregeld moeten worden bij een echtscheiding, ik som ze hieronder op:

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders van minderjarige kinderen over de verzorging en opvoeding van hun kinderen na de (echt)scheiding. Ouders van minderjarige kinderen zijn verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan regel je het volgende:

  • wie het gezag blijft houden over de kinderen;
  • waar de kinderen gaan wonen en hoe de zorg is verdeeld (omgangsregeling, co-ouderschap);
  • wie van jullie kinderalimentatie betaalt en hoeveel dat is;
  • hoe jullie elkaar informatie verstrekken over de kinderen;
  • hoe jullie de belangrijke beslissingen over de kinderen nemen;
  • en evt. alle overige zaken die verband houden met de kinderen, bijvoorbeeld: hoe vieren jullie de verjaardagen van je kinderen/ opa’s en oma’s, sta je toe dat je kind alcohol gebruikt, mag je kind een tatoeage laten zetten, wie onderhoudt de contacten met school, willen jullie gezamenlijk de voogdij regelen voor het geval je allebei komt te overlijden, wanneer stel je een nieuwe partner voor?

Ik help jullie bij het opstellen van het ouderschapsplan en maak de kinderalimentatieberekening.

Alimentatie

Ouders zijn verplicht om alimentatie te betalen voor hun kinderen, dit is logisch. Maar er kan ook een verplichting bestaan om alimentatie te betalen aan de ex-partner. Dit levert vaker discussies op. Kinderalimentatie gaat vóór op partneralimentatie. Vaak is er dan geen draagkrachtruimte over voor partneralimentatie, maar dat blijkt pas uit de berekening.

De eerste vraag die gesteld en berekend moet worden is: wat is de behoefte van de kinderen, ofwel: wat kosten de kinderen? Vervolgens wordt de verdeling van de kosten gemaakt op basis van de draagkracht (inkomens) van de ouders. Is er daarna nog ruimte over voor partneralimentatie en de andere partner heeft hier behoefte aan, dan is dit een onderwerp van gesprek in mediation. Van partneralimentatie kan namelijk worden afgezien, van de verplichting tot betalen van kinderalimentatie niet.

Hoe eenvoudig het misschien ook lijkt, er komt veel kijken bij het opstellen van een alimentatieberekening. In de wet is hierover niet zo heel veel geregeld, met als gevolg dat er veel rechtspraak is gewezen over alimentatie. De rechters gebruiken hierbij de richtlijnen van de Expertgroep Alimentatienormen. De Expertgroep stelt elk jaar een rapport vast. Bij het maken van een alimentatieberekening moet je dus niet alleen “een tabelletje invoeren”, maar ook de rechtspraak en richtlijnen hierbij interpreteren.

Ik maak voor jullie de alimentatieberekening en deze bespreken wij aan tafel. Als jullie van de alimentatieberekening willen afwijken, dan kan dat. De door jullie gemaakte afspraken leg ik zorgvuldig vast in het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant.

Verdeling huwelijksgemeenschap

De wet kent 3 soorten van huwelijksgemeenschap: de gemeenschap van goederen, de huwelijkse voorwaarden en sinds 2018 de beperkte gemeenschap van goederen. Bij echtscheiding moet verdeeld worden en de verdeling is afhankelijk van hoe je (juridische) bent getrouwd. Denk bij de verdeling aan de woning, de (spaar)rekeningen, inboedel, auto, stacaravan, vakantiehuisje, huisdieren etc.

Ik leg jullie het juridische kader uit en ik help jullie bij de verdeling en/of verrekening.

Pensioen

Het maakt niet uit hoe je bent getrouwd, het opgebouwde pensioen tijdens huwelijk is van jullie allebei. Momenteel is de verevening de standaardmethode om het pensioen te verdelen, mogelijk wordt dit in de toekomst conversie. Het is ook mogelijk om af te zien van pensioenverevening.

Tijdens de mediation bespreek ik met jullie de verschillende mogelijkheden.

Procedure rechtbank

Hebben jullie over alle te bespreken onderwerpen overeenstemming bereikt, dan zorg ik voor de procedure bij de rechtbank en de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Daarmee is de echtscheiding dan officieel afgerond.

Heerenstaete staat u bij in

Mediation

Coaching

Advocatuur

Wilt u teruggebeld worden ?