Menu

HET OUDERSCHAPSPLAN

Het ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders van minderjarige kinderen over de verzorging en opvoeding van hun kinderen na de (echt)scheiding. Om ontvankelijk te worden verklaard door de rechtbank zijn de ouders verplicht om bij hun echtscheidingsverzoek een door hen gesloten ouderschapsplan mee te sturen, tenzij er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.

In het ouderschapsplan dient het volgende geregeld te worden:

  • het gezag over de kinderen;
  • waar de kinderen gaan wonen en hoe de zorg is verdeeld (omgangsregeling, co-ouderschap);
  • wie de¬†kinderalimentatie betaalt en hoeveel dat is;
  • hoe de ouders elkaar informatie verstrekken over de kinderen;
  • hoe de ouders de belangrijke beslissingen over de kinderen nemen;
  • en evt. alle overige zaken die verband houden met de kinderen, bijvoorbeeld: hoe de verjaardagen, de vakanties zijn geregeld en wie de contacten met school heeft, etc.

Onze mediator, Ingrid Luimes, stelt aan de ouders een vragenlijst ter beschikking en op basis van hun antwoorden maakt zij het ouderschapsplan en bespreekt zij deze met de ouders. Als de ouders en de kinderen dit wensen, kunnen de kinderen ook hierover praten met Ingrid Luimes. Voor het delen van hun ervaringen kunnen de wat jongere kinderen bovendien heel goed terecht in zogenaamde KIES groepen en de oudere kinderen online op het platform van Villa Pinedo.

 

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Algemeen Civielrecht

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?