MfN-register mediator

MfN-register voor mediators

Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators.

Een MfN-register mediator is een gekwalificeerde mediator die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en die werkt onder vastgestelde condities. U kunt meer informatie over de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) vinden op de volgende website:

www.mfnregister.nl

Heerenstaete staat u bij in

Mediation

Coaching

Advocatuur

Wilt u teruggebeld worden ?