Menu

MfN-register voor mediators

Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators.

Een MfN-register mediator is een gekwalificeerde mediator die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en die werkt onder vastgestelde condities. U kunt meer informatie over de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) vinden op de volgende website:

www.mfnregister.nl .

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Algemeen Civielrecht

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?